Suche igłowanie (dry needling) jest jedną z nowatorskich metod fizjoterapii, polega na nakłuwaniu miejsc na ciele, pod którymi znajdują się mięśniowo-powięziowe punkty spustowe. Steinbroker w 1944 r., a później Travell w 1968 r. w swoich badaniach na temat działania leków wstrzykiwanych  w punkty spustowe, zauważyli że efekt przeciwbólowy nie zależy od leku, tylko od samego nakłucia igłą. Stąd powstała metoda suchego igłowania ciesząca się dużą skutecznością.
Punkty spustowe mogą stworzyć się na przebiegu mięśnia lub na powięzi która go otacza. Główną przyczyną powstania punktów spustowych jest przeciążenie mięśni, stawów oraz stres który powoduje nadmierne napięcie mięśni. Dodatkowo na obecność punktów wpływają przebyte urazy, operacje, napięcie emocjonalne, obrzęki, niedokrwienie oraz kontuzje sportowe. Punkty spustowe dają również bóle rzutowane, czyli np. punkt w obrębie karku może powodować bóle głowy.
DN oraz akupunktura mają kilka cech wspólnych lecz są to zupełnie inne metody leczenia. Jak opisał Melzack ok. 71% punktów spustowych i akupunkturowych się ze sobą pokrywa. Poza tym można używać tych samych igieł ale na tym podobieństwa się kończą. W akupunkturze stosuje się zasady TCM (Traditional Chinese Medicine) czyli przywrócenie homeostazy poprzez przywrócenie przepływu energii Qi w meridianach.
Do zabiegu wykorzystuje się cienkie, akupunkturowe igły o długości średnio 3- 5 cm. Igły są sterylne oraz jednorazowe, terapeuta dezynfekuje wcześniej okolicę zabiegową i wykonuje zabieg w ochronnych rękawiczkach. Po wyszukaniu bolesnego punktu oraz przygotowaniu tego miejsca terapeuta przykłada igłę w prowadnicy do ciała i jednym krótkim ruchem wbija igłę w tkanki.  Po uzyskaniu rozluźnienia punktu terapeuta wyjmuje igłę. Jeśli w trakcie zabiegu pacjent poczuje zbyt dużą bolesność, piekący ból lub dyskomfort w każdej chwili można przerwać zabieg.


Czy zabieg jest bolesny?
Jeden rabin powie tak a drugi powie, że nie. Wkłucie igły jest praktycznie nieodczuwalne, ale jeśli terapeuta trafi na napiętą tkankę, można odczuć chwilowe ukłucie oraz mimowolną reakcję drżeniową mięśnia, która może być odebrana jako nieprzyjemna. Jest to odpowiedź punktu spustowego na kontakt z igłą.

Kiedy warto zastosować suche igłowanie?
✅Przeciążenie mięśni,
✅Stres,
✅Zbyt duże napięcie mięśni,
✅Zwyrodnienia mięśni, ścięgien,
✅Napięciowe bóle głowy,
✅terapia blizn

Leave a reply