Żyjemy w czasach kiedy każdy z nas prowadzi napięty tryb życia, żyje w stresie a do tego każdego dnia mamy nadmiar obowiązków. W takich sytuacjach o ból głowy nietrudno.
Ból może być opisany jako ciągnący, tępy, rozlewający się od potylicy do oka, opasający lub punktowy. W wyjątkowych sytuacjach objawom może towarzyszyć światłowstręt, nudności czy wymioty.
Leki przeciwbólowe na bazie ibuprofenu lub paracetamolu maskują ból na jakiś czas ale na pewno nie  uporają się problemem ponieważ trzeba zająć się przyczyną a nie skutkiem.
Główną przyczyną napięciowych bólów głowy zbyt duża sztywność mięśni w obrębie szyi oraz punkty spustowe tworzące się na danych mięśniach.


 ✅Zaznaczony na niebiesko mięsień czworoboczny (cz.zstępująca)- jest mięśniem płaskim, szerokim, o trójkątnym kształcie. Zwiększone napięcie tego mięśnia może powodować bóle potylicy promieniujące do oka a w niektórych przypadkach objawy będą pojawiać w okolicy barku!
  ✅Na zielono zaznaczono mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowaty- Rozciąga się od wyrostka sutkowatego kości skroniowej do obojczyka oraz przylegającego do niego wcięcia mostka. Wyraźnie widać go podczas rotacji głowy. Projekcje bólowego wywodzące się z napiętego „MOSa” to okolice ucha, czoło nad okiem  oraz obszar skroni za okiem.
 ✅ Na żółto uwidoczniono mięsień skroniowy- przypomina wachlarz z rozległym przyczepem początkowym na kości skroniowej i punktowym przyczepem na żuchwie. Punkty spustowe danego mięśnia rzutują na bóle czubka głowy, skroni, a także żuchwy lub zębów

Warto również powiedzieć innej grupie mięśni, które są umiejscowione zaraz przy potylicy i przykryty mięśniem czworobocznym.  Mięśnie podpotyliczne bo on nich mowa to 4 małe mięśnie, które są odpowiedzialne za prawidłową korelacje pierwszych dwóch kręgów szyjnych z potylicą. Ból wywołany przez nadmierne napięcie danych struktur może pojawiać się na potylicy, na skroni w okolicy ucha lub opasający dookoła głowy.

Oczywiście ból głowy może być wywołany nadmiernym odwodnieniem oraz przemęczeniem po nieprzespanej nocy sylwestrowej, ale to już temat na inną rozmowę. 

Leave a reply